Tiráž

Vydal:
Krisztián Kőhalmi
/ ChrisInterActive

Redaktor:
Bori Szendőfi
/ ChrisInterActive

Hosting a údržbu webovej stránky zabezpečuje:
ChrisInterActive
/ Giganet