Slovenská chemická spoločnosť

Slovenská chemická spoločnosť bola založená v roku 1929 a má v súčasnosti okolo 1000 členov z oblasti chémie a jej príbuzných odborov. Je jednou najstarších a najväčších vedeckých spoločností na Slovensku.

Je členkou Asociácie slovenských chemických a farmaceutických spoločností (ASCHFS) a členkou Európskej asociácie pre chemické a molekulárne vedy (EuCheMS) ako aj Medzinárodnej únie pre čistú a aplikovanú chémiu (IUPAC). Členovia SChS pracujú v dvadsiatich siedmich odborných skupinách a úzko spolupracujú v rámci vytvorenej Asociácie slovenských chemických a farmaceutických spoločností so Slovenskou biochemickou spoločnosťou, so Slovenskou spoločnosťou priemyselnej chémie, Slovenskou spoločnosťou chemického inžinierstva a so Slovenskou farmaceutickou spoločnosťou.

SCHS podporuje úlohy, ktoré si chémia a chemici stavajú do popredia. Súčasný život je nevyhnutne spojený s úspechmi v chémii. Vďaka chémii mnoho ľudí má dnes dostatok potravín, dostatočné množstvo účinných liečiv a veľa odborov širokú paletu materiálov, ktoré nám spríjemňujú náš každodenný život. Chemici sa však stretávajú aj s aktuálnymi problémami, ako je rast nárokov na životný štýl, životné prostredie, resp. boj s chorobami, ktoré sa dodnes nedarí uspokojivo liečiť. Chemici si uvedomujú, že pri hľadaní nových metód, účinných prostriedkov a materiálov majú zodpovednosť za budúce generácie, životné prostredie ako aj za neustále sa zvyšujúci životný štandard.

www.schems.sk