Priestor pre médiá

Poskytovanie podrobných a aktuálnych informácií médiám bolo vždy našou najvyššou prioritou.

Pre tento účel sme vytvorili túto stránku, kde majú zástupcovia médií prístup k najnovším tlačovým správam.

V prípade otázok týkajúcich sa vzťahov s verejnosťou kontaktujte:

Silvia Tajbliková
Public Relations Manager
BASF Slovensko spol.s.r.o.
Mobil: +421 918 490 822
E-mail: silvia.tajblikova@basf.com