Poďakovanie

Zdrojom informácií kapitol “Technologické míľniky z pohľadu chemika” je elektronická výstava s názvom Technologické míľniky, ktorú uskutočnila Americká chemická spoločnosť v USA v roku 2002, keď jej predsedal profesor Attila Pavláth a jej maďarská verzia tvorí súčasť diplomovej práce učiteľky chémie a vysokoškolskej študentky Nóry Ridegovej z roku 2007. Jej odbornou poradkyňou bola vysokoškolská učiteľka Veronika Némethová.