International Year of Chemistry 2011

O nás

Organizácia UNESCO vyhlásila rok 2011 za Medzinárodný rok chémie.

To je spôsob, akým chce svet vzdať hold pokrokom v chémii a významným chemikom, napríklad životu a dielu Marie Curie, ktorá dostala pred sto rokmi Nobelovu cenu. Hlavným cieľom projektu CHEMGENERATION.COM je propagovať chémiu prostredníctvom množstva bohatého multimediálneho obsahu, interaktívnych ilustrácií, malých hier a moderných webových aplikácií, aby bola všeobecne zrozumiteľnejšia najmä pre mladšie generácie.

Jednotlivé kapitoly webovej stránky poskytujú podrobný opis dejín chémie, jej hlavné oblasti uplatnenia a tie sľubné vývoje, pri ktorých sa očakáva, že budú v blízkej budúcnosti uvedené.

Objavte fascinujúci svet chémie!