Naši sponzori a podporovatelia

Dovoľte nám predstaviť vám organizácie a spoločnosti, ktoré nám poskytli aktívnu podporu pri navrhovaní a vyvíjaní projektu CHEMGENERATION.COM, podporili chémiu a v zrozumiteľnej podobe ju predviedli širšej verejnosti.