Potraviny a poľnohospodárstvo

Potraviny a poľnohospodárstvo

Chemici a chemickí inžinieri prispeli mnohými objavmi v oblasti potravín a poľnohospodárstva, ktoré nám umožňujú pestovať, žať a konzumovať veľké množstvo výživných potravín. Na prelome devätnásteho a dvadsiateho storočia boli na priemernom kuchynskom stole produkty z pivnice, záhrady alebo miestnej farmy; maslo z maselnice; vajcia od sliepok z kurína za domom, zeleninu zo záhrady a mäso uskladnené v chladničke a uvarené na sporáku na uhlí alebo dreve. Posledné storočie prinieslo obrovské zmeny v tom, aké jedlo dostávame na náš stôl, a to vďaka vyššej produkcii fariem a dostupnejším dodávkam jedla i vody. Moderní farmári využívajú nové chemické poznatky na vylepšenie poľnohospodárskej produkcie pomocou hnojív a pesticídov a na rozšírenie ponuky dodávaných potravín. Spotrebitelia využívajú výhody nových technológií, ktoré zlepšili chuť, vzhľad, dostupnosť a výživnú hodnotu ich jedla. Tieto poznatky chémie pomáhajú nasýtiť takmer celú rýchle rastúcu svetovú populáciu.