Informácie a komunikácia

Informácie a komunikácia

Inovácie v chémii, strojárstve a elektronike od konca 19. storočia až dodnes nám pomáhajú byť v kontakte kdekoľvek na svete. Životný štýl ľudí sa v poslednom storočí radikálne zmenil, z vidieckeho života na mestský, od vzdelania len pre elity po vzdelanie pre široké masy, od poľnohospodárstva po výskum. Následný pohyb ľudí, informácií, nových myšlienok a materiálu priniesol značné spoločenské zmeny. Nové chemické poznatky prispeli k rozvoju mnohých komunikačných nástrojov, ktoré potrebujeme na získavanie, uchovávanie a šírenie informácií. Bezdrôtová komunikácia a optické vlákna slúžia našej internetovej spoločnosti. Silikónová chémia a vysoko výkonné polyméry umožnili existenciu dnešných počítačových mikroprocesorov. Filmy, televízia aj fotografia nám vďaka chémii pomáhajú uchovávať naše spomienky. Vedecké poznatky chemikov prispievajú k tomu, aby sme mohli byť v kontakte s našimi vzdialenými príbuznými.