Komunitný portál pre školy

Komunitný portál pre školy

Školský portál je najväčší komunitný portál pre pedagógov na Slovensku, ktorý prepája denne aktualizovaný obsah a najdôležitejšie správy a udalosti z oblasti školstva s internetovým obchodom nakladateľstva RAABE. K spusteniu stránky došlo v septembri 1999, odkedy sa skolskyportal.sk stal spoľahlivým partnerom a zdrojom informácií pre školy. Riaditelia, učitelia, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci materských, základných, stredných škôl a gymnázií, ZUŠ a iných školských zariadení si na stránke nájdu aktualizované informácie týkajúce sa legislatívy, personalistiky, vzdelávania a výchovy, ale aj prípravy na vyučovacie hodiny. Školský portál je okrem zdroja informácií aj vďačným priestorom na vyjadrenie názorov pedagógov, na vzájomnú výmenu skúseností i diskusiu s kolegami.
Po zadaní kľúčových slov z oblasti školstva sa Školský portál objavuje na prvých priečkach vo vyhľadávačoch. Návštevnosť stránky aktuálne dosahuje 30 000 unikátnych návštev mesačne.

www.skolskyportal.sk