Kalendár udalostí

Rok 2011 je Medzinárodným rokom chémie.

Pri tejto príležitosti sa počas roka uskutoční mnoho akcií, konferencií a stretnutí súvisiacich s chémiou.

Najbližšie akcie budú:

Apr 5, 2011
Tlačová konferencia CHEMGENERATION.COM - Bratislava 2011