Slávni chemici zo Strednej a Východnej Európy

Slávni chemici zo Strednej a Východnej EurópySlávni chemici zo Strednej a Východnej Európy

Slávni chemici zo Strednej a Východnej Európy

Intelektuáli z Východnej a Strednej Európy značne prispeli k rozvoju vedeckého sveta a množstvo vedcov, narodených v tejto oblasti, získalo Nobelovu cenu za významné úspechy. Centrum vedy a výskumu sa sústredilo najmä v Nemecku, Švajčiarsku a Francúzsku, a posledné desaťročia v USA. Mnoho chemikov zo Strednej a Východnej Európy sa venovalo vedeckému výskumu a dosiahlo ohromné výsledky v týchto krajinách, no nie vo svojej rodnej krajine. Zistite viac o niekoľkých vynikajúcich chemikoch zo Strednej a Východnej Európy!