Chemistry News
Zdieľať s ostatnými

Predná strana | Friday, February 11, 2011

Chémia – náš život, naša budúcnosť

Chémia – náš život, naša budúcnosť

Málokedy rozmýšľame o tom, ako veľmi vynálezy a inovácie z oblasti chémie ovplyvňujú náš každodenný život. Tieto vymoženosti určujú kvalitu a množstvo potravín, ktoré máme k dispozícii, ako aj rôzne spôsoby našej prepravy. Okrem toho, teplo nášho domova a rýchlosť, akou sa zotavujeme z chorôb, tiež závisí od úspechov v oblasti chemického výskumu a vývoja.


Chémia zároveň vytvára základy nášho budúceho života tým, že nám poskytuje alternatívne možnosti, dlhodobé riešenia pre riadenie energetiky, ochranu životného prostredia, ako aj našej zeme. Významné inovácie zavedené v širokom okruhu výskumných oblastí mali silný účinok na našu súčasnosť, rovnako ako na našu budúcnosť. Zistite viac o niektorých súčasných a budúcich inováciách a iniciatívach, ktoré zohľadňujú životné prostredie!

Naši sponzori a podporovatelia

Naši sponzori a podporovatelia

  • BASF
  • SChS
  • Chemolak
  • ZCHFP