Časopis Dnešná škola

Časopis Dnešná škola

Časopis Dnešná škola je určený najmä učiteľom chémie, biológie a fyziky základných škôl, ale aj prírodovedne i neprírodovedne zameraným učiteľom zo všetkých typov škôl alebo rodičom a verejnosti.

Nájdu v ňom aktuálne informácie z diania v školstve, námety na vyučovacie hodiny a motiváciu žiakov, zaujímavé odborné témy, ale aj konkrétne pracovné listy, ktoré môžu priamo použiť na vyučovaní. Majú k dispozícii informácie o súťažiach, aktivitách a projektoch, do ktorých sa môžu so svojimi žiakmi zapájať.