Pres prostorija

Davanje sveobuhvatnih, aktuelnih informacija medijima za nas je uvek glavni prioritet.

U tu svrhu smo postavili ovu stranicu, na kojoj predstavnici medija mogu da pristupe najnovijim pres materijalima.

Za PR upite molimo vas da kontaktirate sa:

Miroslav Brnjak
Corporate Communications Manager
E-Mail: miroslav.brnjak@basf.com
Phone: +385 1 60000 16
Mobile: +385 91 60000 63
Fax: +385 1 60000 90