Naši sponzori i podržavaoci

Upoznaćemo vas sa organizacijama i kompanijama koje su nam pružile aktivnu podršku u dizajniranju i razvoju sajta CHEMGENERATION.COM, na taj način promovišući i čineći hemiju razumljivom široj javnosti!