Prehrambena industrija i poljoprivreda

Prehrambena industrija i poljoprivreda

Hemičari i hemijski inženjeri su dali veliki doprinos prehrambenoj industriji i poljoprivredi, sto nam omogućuje da gajimo, ubiramo i konzumiramo obilnu i kvalitetnu hranu. Na prelazu iz devetnaestog u dvadeseti vek, na prosečan kuhinjski sto bi se iznosili proizvodi iz trapa, bašte ili sa lokalne farme; puter iz bućkalice; jaja od kokošaka nasađenih u dvorištu, povrće iz bašte, a meso čuvano na hladnom i kuvano na šporetu na ugalj ili drva. Poslednji vek nam je doneo velike promene u tome kako hrana stiže do naših stolova jer su naše farme postale produktivnije, a zalihe hrane i vode dostupnije. Savremeni farmeri koriste nova hemijska dostignuća da unaprede poljoprivrednu proizvodnju đubrivima i pesticidima i da dobiju obilne zalihe hrane. Potrošači su profitirali od novih tehnologija koje su poboljšale ukus, izgled, dostupnost i hranljivu vrednost njihovih obroka. Taj napredak u hemiji pomaže da se nahrani celokupna svetska populacija koja je sve brojnija.