Informacije i komunikacije

Informacije i komunikacije

Inovacije u hemiji, mašinstvu i elektronici od kraja devetnaestog veka do danas, pomogle su nam da ostanemo u kontaktu nalazeći se na bilo kom mestu u svetu. Životni stil čovečanstva radikalno se izmenio u poslednjem veku, od ruralnog do urbanog života, od obrazovanja za elitu do obrazovanja za mase, od poljoprivrednog do istraživačkog rada. Kao posledica toga, veći protok ljudi, informacija, novih ideja i materijala doneo je značajnu društvenu promenu. Brojni rezultati hemije doprineli su razvoju mnogih komunikacionih alatki koje su nam potrebne da bismo uhvatili, uskladištili i distribuirali informacije. Bežične komunikacije i optička vlakna služe našem internet društvu. Hemija silicijuma i polimeri visokih performansi omogućuju današnje kompjuterske mikroprocesore. Film, televizija i fotografija se oslanjaju na hemiju da pomognu u očuvanju naših sećanja. Naučna dostignuća hemičara doprinose međusobnom održavanju kontakta udaljenih članova porodica.