BASF

BASF

BASF je vodeća hemijska kompanija na svetu: The Chemical Company.

Proizvodni program obuhvata hemikalije, plastiku i proizvode za oplemenjivanje, sredstva za zaštitu bilja, fine hemikalije, naftu i gas. Kao pouzdan partner, kompanija BASF stvara proizvode kojima svojim kupcima pomaže da budu još uspešniji u gotovo svim granama industrije.

Proizvodima velike vrednosti i inteligentnim rešenjima, kompanija BASF igra važnu ulogu u pronalaženju odgovora na globalne izazove poput zaštite klime, energetske efikasnosti, ishrane i mobilnosti. Kompanija BASF je 2009. godine ostvarila prodaju od više od 50 milijardi evra i imala je oko 105.000 zaposlenih. Akcijama kompanije BASF se trguje na berzama u Frankfurtu (BAS), Londonu (BFA) i Cirihu (AN).

www.basf.com