Termeni şi condiţii

1. Acceptarea condiţiilor noastre

Vizitând site-ul CHEMGENERATION.COM, vizualizând, accesând sau utilizând oricare dintre serviciile şi informaţiile create, colectate, compilate sau existente pe CHEMGENERATION.COM, sunteţi de acord să vă supuneţi următorilor Termeni şi condiţii cu privire la servicii. Dacă nu doriţi să vă supuneţi Termenilor noştri, singura Dvs. opţiune este de a nu vizita, vizualiza sau utiliza serviciile CHEMGENERATION.COM. Înţelegeţi, consimţiţi şi confirmaţi faptul să prezenţii Termeni constituie un acord angajant între Dvs. şi CHEMGENERATION.COM şi că utilizarea de către Dvs. a CHEMGENERATION.COM va indica acceptarea definitivă a acestui acord de către Dvs.

2. Furnizarea serviciilor

Sunteţi de acord şi confirmaţi faptul că CHEMGENERATION.COM este îndreptăţit să modifice, îmbunătăţească sau să întrerupă furnizarea oricărora dintre serviciile sale, la propria sa discreţie, fără a vă informa, chiar dacă aceasta poate avea ca efect faptul că nu veţi avea acces la informaţiile conţinute de site. În plus, sunteţi de acord şi confirmaţi faptul că CHEMGENERATION.COM este îndreptăţit să vă furnizeze serviciile prin intermediul unor sucursale sau entităţi afiliate.

3. Drepturi de proprietate

Confirmaţi şi consimţiţi asupra faptului că CHEMGENERATION.COM poate conţine informaţii brevetate şi confidenţiale, inclusiv mărci înregistrate, mărci pentru servicii şi patente protejate de către legile şi tratatele internaţionale privind proprietatea intelectuală. CHEMGENERATION.COM vă autorizează să vizualizaţi şi să efectuaţi o singură copie a porţiuni din conţinutul său în vederea utilizării offline, personale şi necomerciale. Conţinutul nostru nu poate fi vândut, reprodus sau distribuit fără permisiunea noastră scrisă. Orice mărci înregistrate, mărcii pentru servicii şi logo-uri ale unor terţe părţi reprezintă proprietatea respectivilor posesori. Orice drepturi suplimentare neacordate în mod specific prin prezenta sunt rezervate.

4. Conţinutul înscris

Atunci când încărcaţi un conţinut informaţional pe CHEMGENERATION.COM, acordaţi în mod simultan site-ului CHEMGENERATION.COM o licenţă irevocabilă, mondială şi fără redevenţă, de a publica, afişa, modifica, distribui şi sindicaliza conţinutul Dvs. informaţional la nivel internaţional. Confirmaţi şi garantaţi faptul că deţineţi autoritatea necesară pentru a acorda licenţa de mai sus site-ului CHEMGENERATION.COM.

5. Încetarea acordului

Termenii prezentului acord vor continua să se aplice în mod perpetuu până la rezilierea uneia dintre părţi, fără notificare, în orice moment, din orice motiv. Termenii al căror efect va continua să se aplice în mod perpetuu nu vor fi afectaţi de rezilierea prezentului contract.

6. Renunţarea la garanţii

Înţelegeţi şi sunteţi de acord cu faptul că utilizarea de către Dvs. a CHEMGENERATION.COM este exclusiv pe riscul Dvs. şi că serviciile noastre sunt furnizate "aşa cum sunt" şi "aşa cum sunt disponibile". CHEMGENERATION.COM nu oferă nici o garanţie expresă sau implicită, nici o aprobare şi nu dă nici o declaraţie de vreun tip cu privire la funcţionarea site-ului CHEMGENERATION.COM, a informaţiilor, conţinutului, materialelor sau produselor prezentate. Aceasta va include, fără a avea caracter limitativ, garanţii implicite privind caracterul vandabil şi corespunzător al unui anumit scop şi privind neîncălcarea şi garantarea accesului la sau utilizarea serviciului vor fi neîntrerupte sau lipsite de orice erori sau că defectele privind serviciul vor fi corectate.

7. Limitarea răspunderii

Înţelegeţi şi sunteţi de acord cu faptul că CHEMGENERATION.COM şi oricare dintre sucursalele sau entităţile afiliate acesteia nu vor fi în nici un caz răspunzătoare pentru nici o daună directă, indirectă, incidentă sau exemplară. Aceasta va include, fără a avea caracter limitativ, daunele pentru pierderea de profituri, întreruperea activităţii, reputaţia comercială sau clientela, pierderea de programe sau informaţii sau alte pierderi intangibile ce rezultă din utilizarea sau incapacitatea de utilizare a serviciului sau informaţiilor sau din orice încetare permanentă sau temporară a respectivului serviciu sau acces la informaţii, sau ştergerea sau deformarea oricărui conţinut sau oricăror informaţii, sau nestocarea oricărui conţinut sau oricăror informaţii. Limitarea de mai sus se va aplica fie că CHEMGENERATION.COM a fost sau nu informat cu privire la sau ar fi trebuit să aibă cunoştinţă de posibilitatea survenirii respectivelor daune. În jurisdicţiile în care excluderea sau limitarea răspunderii pentru daune indirecte sau incidente nu este permisă, răspunderea CHEMGENERATION.COM este limitată în măsura maxim permisă prin lege.

8. Conţinut extern

CHEMGENERATION.COM poate include hyperlink-uri cu trimiteri la conţinut informaţional, reclame sau site-uri web ale unor terţe părţi. Confirmaţi şi consimţiţi asupra faptului că CHEMGENERATION.COM nu este responsabil pentru şi nu susţine nici o reclamă, resursă sau nici un produs disponibil din respectivele resurse sau site-uri web.

9. Jurisdicţie

Înţelegeţi în mod expres şi sunteţi de acord să vă supuneţi jurisdicţiei personale şi exclusive a instanţelor din ţara, statul, provincia sau teritoriul stabilit numai de către CHEMGENERATION.COM pentru a soluţiona orice chestiune juridică ce rezultă din prezentul contract sau cu privire la utilizarea CHEMGENERATION.COM de către Dvs. Dacă instanţa care deţine jurisdicţie decide asupra faptului că orice prevedere din prezentul contract este nevalabilă, atunci respectiva prevedere va fi eliminată din Termeni, iar Termenii care vor rămâne vor continua să fie valabili.

10. Integralitatea acordului

Înţelegeţi şi sunteţi de acord cu faptul că Termenii de mai sus constituie integralitatea acordului general între Dvs. şi CHEMGENERATION.COM. Este posibil să vă supuneţi Termenilor şi condiţiilor suplimentare atunci când utilizaţi, achiziţionaţi sau accesaţi alte servicii, servicii aferente sau conţinut informaţional sau material al unor terţe părţi.

11. Modificări aduse termenilor

CHEMGENERATION.COM îşi rezervă dreptul de a modifica prezenţii Termeni din când în când, la unica noastră discreţie şi fără nici o notificare. Modificările Termenilor noştri produc efecte de la data la care sunt postate, iar continuarea utilizării CHEMGENERATION.COM de către Dvs., ulterior efectuării modificărilor la nivelul Termenilor, va echivala cu acordul Dvs. de a vă supune acestora.