Dokonania kobiet w dziedzinie nauk przyrodniczych

Dokonania kobiet w dziedzinie nauk przyrodniczychDokonania kobiet w dziedzinie nauk przyrodniczych

Dokonania kobiet w dziedzinie nauk przyrodniczych

Istnieje ogólnie przyjęte przekonanie, że kobiety napotykają przeszkody w nauce, a szczególnie na polu nauk przyrodniczych. Wśród kilkuset laureatów Nagrody Nobla niewiele ponad 40 to kobiety. Poznaj najbardziej niezwykłe kobiety w historii nauki i ich dokonania!