Podziękowania

Chcielibyśmy podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w projekt, a w szczególności:

Źródłem informacji do sekcji “Etapy rozwoju technologicznego z perspektywy chemika” jest elektroniczna wystawa zatytułowana “Technological Milestones”, zorganizowana przez Amerykańskie Towarzystwo Chemiczne (American Chemical Society) w USA w 2002 r. pod kierownictwem profesora Attili Pavlátha oraz jej węgierska węgierska stanowiąca część pracy magisterskiej nauczycielki chemii i studentki Nóry Rideg z 2007 r. Jej opiekunem była Veronika Németh.