Energetyka i transport

Energetyka i transport

Chemicy i inżynierowie chemicy wielokrotnie przyczyniali się do rozwoju energetyki i transportu w sposób dający nam moc do życia, jakie chcemy prowadzić na lądzie i w kosmosie. W XIX wieku ludzie ogrzewali swoje domy, korzystając z drewna lub węgla, oświetlali je lampami naftowymi albo świecami, a podróżowali koleją, parowcami, konno lub pieszo. Ponieważ zapotrzebowanie na energię znacznie wzrosło w ciągu ostatnich dwóch wieków, chemicy i inżynierowie opracowują i ulepszają nowe źródła energii, paliwa płynne, baterie i akumulatory oraz nowatorskie technologie konwersji energii. Postępy w dziedzinie chemii zrewolucjonizowały także transport dzięki nowym i ulepszonym materiałom do budowy samochodów, samolotów, pojazdów kosmicznych i dróg. Pozyskując metale, minerały i paliwa napędowe ze złóż naturalnych i tworząc zupełnie nowe materiały, chemicy i inżynierowie zapewniają ludzkości zupełnie nowy sposób życia.