Żywność i rolnictwo

Żywność i rolnictwo

Chemicy i inżynierowie chemicy pod wieloma względami przyczynili się do rozwoju przemysłu spożywczego i rolnictwa, dzięki czemu możemy uprawiać, zbierać obfite plony i spożywać pożywne produkty. Na przełomie XIX i XX wieku w przeciętnej kuchni pełno było produktów z piwnicy, ogrodu czy miejscowego gospodarstwa, masła z maselnicy, jajek od kur hodowanych na podwórku, warzyw z ogrodu oraz mięsa przechowywanego w lodówce i gotowanego na kuchni opalanej węglem lub drewnem. Ostatni wiek przyniósł ogromne zmiany w sposobie pozyskiwania żywności ze względu na podniesienie wydajności naszych gospodarstw i dostępności zapasów żywności i wody. Współcześni rolnicy wykorzystują nowe odkrycia chemiczne do poprawy wydajności produkcji rolnej za pomocą nawozów i pestycydów, a także do uzyskiwania obfitych plonów. Konsumenci korzystają na wprowadzaniu nowych technologii, które poprawiają smak, wygląd, dostępność i wartość odżywczą żywności. Postępy w chemii pomagają potencjalnie nakarmić wszystkich ludzi w szybko powiększającej się populacji światowej.