Szegedi Tudományegyetem

Szegedi Tudományegyetem Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék

A Szegedi Tudományegyetemen folyó kémikus képzés gyökerei az egyetem jogelődjéig, az 1872-ben Kolozsvárott alapított Ferencz József Tudományegyetemig nyúlnak vissza.

A tudományos színvonalat nagy tudósegyéniségek jellemzik, közülük is kiemelkedik Szent-Györgyi Albert, a Szerves és Gyógyszerészvegytani Intézet vezetője, akinek munkásságát 1937-ben Nobel-díjjal értékelték.

A Kémiai Tanszékcsoport a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karának szervezeti egységeiből áll, melyek a kémia különböző ágainak oktatásával foglalkoznak. Az egyik ilyen részleg a Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék, mely a hallgatók alapképzésétől kezdve a mesterképzésekben és doktori képzésekben is részt vesz.

Minden tanszéken magas színvonalú kutatások is zajlanak, melyet a szegedi kémia hazai és nemzetközi elismertsége, a megjelenő tudományos közlemények jelentős száma, a külföldi egyetemeken működő rangos kutatócsoportokkal való együttműködések is igazolnak.

www.sci.u-szeged.hu/physchem