Zahvale

Ovom su projektu doprinijele (između ostalih) sljedeće osobe:

Hungarian Chemical Society (MKE)

  • Beáta Androsits
  • Attila Kovács
  • Péter Mátyus

Department of Physical Chemistry and Materials Science, University of Szeged

  • Veronika Németh

BASF Hungary

  • Aliz Béldi-Betegh
  • Péter Arnold Kertész

BASF Hrvatska

  • Miroslav Brnjak

Izvor informacija za poglavlja “Tehnološki miljokazi s gledišta kemičara” elektronička je izložba pod nazivom „Technological Milestones” (“Tehnološki miljokazi”) koju je 2002. godine u SAD-u pokrenulo Američko kemijsko društvo pod predsjedanjem profesora Attile Pavlátha i njezina mađarska verzija koja čini dio magistarskog rada učiteljice i studentice kemije Nóre Rideg iz 2007. godine. Njezina je savjetnica bila docentica Veronika Németh.