Uvjeti usluge

1. Prihvaćanje naših uvjeta usluge

Posjetom web stranici CHEMGENERATION.COM, pregledavanjem, pristupanjem ili drugim načinom korištenja bilo koje od usluga ili informacija koje su kreirane, prikupljene ili sastavljene za CHEMGENERATION.COM, odnosno na njega unesene, usuglašavate se da vas obvezuju sljedeći Uvjeti usluge. Ako ne želite da vas obvezuju naši Uvjeti usluge, onda možete jedino ne posjećivati, ne pregledavati niti na bilo koji drugi način koristiti usluge CHEMGENERATION.COM. Vi primate na znanje, suglasni ste i prihvaćate da ovi Uvjeti usluge čine pravno obvezujući sporazum između vas i CHEMGENERATION.COM te da vaše korištenje stranice CHEMGENERATION.COM znači vaše konačno prihvaćanje tog sporazuma.

2. Pružanje usluga

Vi ste suglasni i prihvaćate da CHEMGENERATION.COM ima pravo mijenjati, unapređivati ili prekinuti bilo koju od svojih usluga po svojoj vlastitoj odluci i bez obavijesti vama čak i ako to eventualno dovodi do toga da nećete moći pristupiti nekim informacijama koje su dio te usluge. Nadalje, suglasni ste i prihvaćate da CHEMGENERATION.COM ima pravo pružati vam usluge putem podružnica ili povezanih subjekata.

3. Zaštićena prava vlasništva

Vi ste suglasni i prihvaćate da CHEMGENERATION.COM može sadržavati vlasništvom zaštićene i povjerljive informacije, uključujući robne žigove, uslužne žigove i patente, zaštićene zakonima o intelektualnog vlasništvu i međunarodnim ugovorima o intelektualnom vlasništvu. CHEMGENERATION.COM ovlašćuje vas da pregledavate i načinite jednu kopiju dijelova njezinog sadržaja za off-line, osobnu i nekomercijalnu upotrebu. Naši sadržaji ne smiju se prodavati, reproducirati ili distribuirati bez našeg pismenog dopuštenja. Eventualni robni žigovi, uslužni žigovi i logotipi trećih strana vlasništvo su odnosnih vlasnika. Sva daljnja prava koja nisu posebno dodijeljena ovim Uvjetima usluge su pridržana.

4. Sadržaj koji unose korisnici

Kad unosite neki sadržaj na CHEMGENERATION.COM, vi istodobno dodjeljujete CHEMGENERATION.COM-u neopozivu, globalno važeću i besplatnu dozvolu da u cijelom svijetu objavljuje, prikazuje, preinačuje, distribuira i za objavu prodaje vaš sadržaj. Vi potvrđujete i jamčite da imate nužno ovlaštenje da CHEMGENERATION.COM-u dodijelite gornju dozvolu.

5. Raskid sporazuma

Uvjeti ovog sporazuma ostat će primjenjivi zauvijek sve dok ga ne raskine bilo koja od stranaka bez obavijesti u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga. Raskid ovog ugovora neće se odnositi na uvjete koji moraju važiti zauvijek.

6. Odbijanje jamstva

Vi primate na znanje i suglasni ste da CHEMGENERATION.COM koristite isključivo na vlastiti rizik i da se naše usluge pružaju “kakve jesu” i “kako su dostupne”. CHEMGENERATION.COM ne daje nikakva izričita ili implicirana jamstva, podršku ili izjave u vezi s upravljanjem, informacijama, sadržajima, materijalima ili proizvodima web stranice CHEMGENERATION.COM. To uključuje, između ostalog, implicirana jamstva utrživosti, prikladnosti za određenu namjenu i nekršenja, i jamstva da će pristup ili korištenje usluga biti neprekinuti ili bez grešaka ili da će nedostaci u usluzi biti ispravljeni.

7. Ograničenje odgovornosti

Vi primate na znanje i suglasni ste da CHEMGENERATION.COM i bilo koja od njezinih podružnica ili povezanih subjekata ni u kom slučaju neće odgovarati ni za kakvu izravnu, neizravnu, uzgrednu ili naknadnu štetu ili kaznenu odštetu. To uključuje, između ostalog, izgubljenu dobit, prekid rada, gubitak poslovnog ugleda ili dobrog glasa, gubitak programa ili informacija ili drugi nematerijalni gubitak koji proizlaze iz korištenja ili nemogućnosti korištenja usluge ili informacija, trajnog ili privremenog prekida takve usluge ili pristupa informacijama, brisanja ili kvarenja bilo kojeg sadržaja ili informacije ili nepohranjivanja bilo kojeg sadržaja ili informacije. Gornje ograničenje primjenjuje se bez obzira je li CHEMGENERATION.COM obaviješten o takvim štetama ili nije, odnosno je li trebao znati za mogućnost takvih šteta ili nije. U jurisdikcijskim područjima u kojima nije dopušteno isključenje ili ograničenje odgovornosti za naknadne ili uzgredne štete, odgovornost CHEMGENERATION.COM ograničena je na najviši iznos koji dopušta zakon.

8. Vanjski sadržaj

CHEMGENERATION.COM može uključiti hiperveze na sadržaje, oglase ili web stranice trećih strana. Vi prihvaćate i suglasni ste da CHEMGENERATION.COM nije odgovoran ni za kakve oglase, proizvode ili resurse dostupne iz takvih izvora ili web stranica niti ih zagovara.

9. Sudska nadležnost

Vi izričito primate na znanje i suglasni ste da podliježete osobnoj i isključivoj sudskoj nadležnosti sudova zemlje, države, provincije ili teritorija koje odredi isključivo CHEMGENERATION.COM u pogledu rješavanja bilo kojeg pravnog spora koji proizađe iz ovog sporazuma ili u vezi s vašim korištenjem stranice CHEMGENERATION.COM. Ako sud koji je nadležan donese odluku da je bilo koja odredba sporazuma nevažeća, ta će odredba biti uklonjena iz Uvjeta usluge, a preostali uvjeti će i dalje biti važeći.

10. Jedini sporazum

Vi primate na znanje i suglasni ste da gornji Uvjeti usluge predstavljaju jedini općeniti sporazum između vas i CHEMGENERATION.COM. Kod korištenja, kupnje ili pristupanja drugim uslugama, uslugama povezanih subjekata ili sadržaju ili materijalima trećih strana mogu vam biti nametnuti dodatni Uvjeti.

11. Promjene Uvjeta usluga

CHEMGENERATION.COM pridržava pravo da u bilo kojem trenutku po vlastitoj odluci i bez ikakve obavijesti promijeni ove Uvjete usluga. Promjene naših Uvjeta usluga stupaju na snagu na datum kad su stavljene na stranicu, a vaš nastavak korištenja stranice CHEMGENERATION.COM nakon promjena Uvjeta usluga značit će vašu suglasnost da vas oni obvezuju.