Soba za predstavnike medija

Davanje sveobuhvatnih i ažurnih informacija medijima uvijek nam je bio jedan od najvećih prioriteta.

U tu smo svrhu uspostavili ovu stranicu na kojoj predstavnici medija mogu pristupiti najnovijim materijalima za medije.

Za upite u vezi s odnosima s javnošću molimo kontaktirajte:

Miroslav Brnjak
Corporate Communications Manager for Croatia, Serbia and Slovenia

e-mail: miroslav.brnjak@basf.com
phone: +385 91 60000 63