Naši sponzori i pomagači

Dopustite da vam predstavimo organizacije i tvrtke koje su nam pružile aktivnu potporu u dizajniranju i razvoju stranice CHEMGENERATION.COM, time promovirajući kemiju i čineći je razumljivom za širu publiku!