MKE

Mađarsko kemijsko društvo (MKE)

Mađarsko kemijsko društvo (Magyar Kémikusok Egyesülete - MKE) dobrovoljna je organizacija koja se temelji na interesu pojedinaca koje zanimaju kemija i kemijska industrija.

Glavni ciljevi Društva, koje je osnovano 1907. godine i broji više od 2.000 članova, uključuju uspostavu stručnog javnog foruma i pružanje neizravne potpore nacionalnoj kemijskoj znanosti, obrazovanju i industriji (uključujući farmaceutsku industriju).

Pojedinci-članovi Društva provode svoje aktivnosti u skupinama stručnih odjela i, na temelju geografske lokacije, u regionalnim jedinicama i radnim skupinama.

www.mke.org.hu