Impresum

Izdaje:
Krisztián Kőhalmi
/ ChrisInterActive

Uređuje:
Bori Szendőfi
/ ChrisInterActive

Ova web stranica smještena je kod i održava je:
ChrisInterActive
/ Giganet