Naši sponzoři a podporovatelé

Dovolte nám představit vám organizace a společnosti, které nás aktivně podporují prostřednictvím designu a vývoje stránek CHEMGENERATION.COM, a tím propagují chemii a pomáhají ji přiblížit širší veřejnosti!