Moderní vyučování

Moderní vyučování je již 16 let vydávaný časopis, který se po celou dobu snaží svým čtenářům z řad ředitelů a učitelů škol, odborníků ve vzdělávání, ale i široké veřejnosti a rodičů přinášet zajímavé informace, rozhovory a zkušenosti týkající se moderních trendů ve vzdělávání.

Hlavním cílem časopisu je plně dostát svému názvu „moderní“ a být tak přínosem právě pro svůj obsah zaměřený na inovace ve vzdělávání, moderní trendy a inovativní formy výuky. Pravidelně přináší rozhovory se zajímavými osobnostmi z řad odborníků na vzdělávání, ale i firem, které dbají o téma uplatnitelnosti na trhu práce a budoucích výzev pro příští absolventy, či celospolečensky významných osobností. Vedle toho jsou připraveny tematické články, příklady dobré praxe ze škol i konkrétní příklady využitelné ve výuce.

Časopis Moderní vyučování kolem sebe rovněž shromažďuje platformu odborníků, organizací, institucí i firem, pro které je vzdělávání v České republice prioritou a kteří si uvědomují jeho význam pro budoucnost současných i dalších generací a snaží se prostřednictvím otevřené komunikace napomoci zkvalitnění vzdělávání v ČR.

Již od druhé poloviny roku 2011 je vždy část časopisu věnována určitému významnému tématu v oblasti vzdělávání. Pozornost se tak již zaměřila na následující témata: partnerství škol a firem, finanční vzdělávání, zdravý životní styl, ICT ve škole a v nespolední řadě matematika a přírodní vědy. Časopis tak vychází v této podobě od roku 2012 jako dvouměsíčník - s vydáními v únor, dubnu, červnu, září a listopadu – a je distribuován na mateřské, základní, střední i vysoké školy a další instituce v oblasti vzdělávání a celoživotního učení.

Od září 2012 pak časopis nově všem svým předplatitelům – v případě škol tak všem učitelům a rodičům dané školy - nabízí přístup k elektronické verzi časopisu a online archívu minulých čísel.

www.modernivyucovani.cz