Zdraví a medicína

Zdraví a medicína

Díky chemii vzniklo v minulém století mnoho objevů v oboru zdraví a medicíny, které umožňují zachovat zdraví a delší, šťastnější a zdravější život. V historii lidstva byla medicína a zdravotní péče většinou primitivní. Pokud lidé onemocněli nebo se poranili, lékaři nemohli dělat o moc víc než jim podat utišující prostředky a udržovat je v čistotě. Posledních sto let přineslo do způsobu léčby nemocí, ošetřování úrazů a prevence zdravotních problémů revoluci. Díky pilné práci chemiků a farmaceutů máme moderní medicínu, nové léky a nové zdravotnické prostředky a také dokonalejší diagnostické postupy. Miliony lidských životů byli zachráněny nebo zkvalitněny díky vývoji v oblasti zdraví a medicíny, za který vděčíme chemii.