Informace a komunikace

Informace a komunikace

Zavádění nových postupů v chemii, strojírenství a elektronice od konce devatenáctého století až do současnosti nám pomáhá udržovat kontakt s jakýmkoli místem světa. Životní styl lidstva se v minulém století radikálně změnil: od venkovského k městskému životu, od vzdělání pro elitu ke vzdělání pro široké masy, od zemědělství k výzkumné práci. S tím spojený pohyb lidí, informací, nových myšlenek a materiálů přinesl závažné sociální změny. Řada produktů, které vznikly díky chemii, přispěla k rozvoji mnoha komunikačních nástrojů, které potřebujeme k tomu, abychom mohli zachycovat, ukládat a distribuovat informace. Bezdrátová komunikace a optická vlákna slouží naší internetové společnosti. Křemíková chemie a vysoce kvalitní polymery jsou nezbytné pro dnešní počítačové mikroprocesory. Film, televize a fotografie jsou také z velké části založeny na chemii a pomáhají nám tak uchovat vzpomínky. Vědecké úspěchy chemiků přispívají k udržování kontaktů mezi vzdálenými členy rodiny.