Energie a doprava

Energie a doprava

Chemici a chemičtí inženýři učinili několik významných objevů na poli energií a dopravy; tyto objevy nám umožňují vést život, jaký chceme. V 19. století si doma lidé topili dřevem nebo uhlím, svítili petrolejkami nebo svíčkami a cestovali vlakem, parníkem, na koni nebo pěšky. Jelikož se poptávka po energii v posledních dvou stoletích výrazně zvýšila, chemici objevili a zdokonalili nové energetické zdroje, kapalná paliva, baterie a nové technologie pro přeměnu energie. Pokrok v chemii také vedl k revolučním změnám v dopravě, přinesl nové a lepší materiály pro výrobu automobilů, letadel, vesmírných plavidel ale také třeba silnic. Díky novým technologiím pro získávání kovů, surovin a motorových paliv z přírodních zdrojů a pro výrobu zcela nových materiálů chemie umožnila lidstvu úplně nový způsob života.