DDM

Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy (DDM)

Na Domy dětí a mládeže (DDM) myslí česká legislativa v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání.

Z hlediska zákona se řadí mezi tzv. střediska volného času, kterých je v současné době v ČR přes 300 (poslední číslo hovoří o 301, jejich počet však kontinuálně roste). Ve školním roce 2010/2011 registrují DDM přes 250.000 dětí, které jsou zapojené v jeho aktivitách.

DDM ve většině případů zřizují obce, nehospodaří však jen z veřejných prostředků, ale na svou činnost získávají finanční prostředky také zpoplatňováním kroužků. Poplatky však nejsou velké – pohybují se v rozmezí od 300 do 2.000 Kč za pololetí v závislosti na typu kroužku.

Jádrem činnosti DDM je nabídnout dětem širokou paletu smysluplného využití volného času a poskytnout tak rodičům záruku zdárného rozvoje dovedností potomků. Primární cílovou skupinu tvoří děti od 6 let výše. Není ale výjimkou, že mnohé DDM nabízejí na jedné straně kroužky i předškolákům (ty patří mezi nejvíce navštěvované) a na straně druhé i lidem školnímu prostředí již dávno odrostlým. DDM se tak stávají v závislosti na kvalitě práce vedoucích v konkrétním místě střediskem zábavního vyžití a mimoškolního vzdělávání dané lokality.

Kroužků nabízených DDM je celá řada, a to sportovními počínaje a například hudebními konče. Oblíbené jsou kluby deskových a karetních her. Paralelně s tím jsou dětem nenásilnou formou nabízeny i edukativní aktivity – pořádají se různé semináře, přednášky, výukové výjezdy atd. V neposlední řadě se DDM zaměřují na pořádání pobytových táborů, ale také příměstských táborů, které se setkávají s čím dál tím větším zájmem rodičů.

DDM by nemohly existovat bez úzké spolupráce s celou řadou institucí, ať již vzdělávacích, kulturních, nebo sportovních.

http://www.ddmpraha.cz/