Жени в областта на естествените науки

Жени в областта на естествените наукиЖени в областта на естествените науки

Жени в областта на естествените науки

По общо мнение жените преодоляват нехарактерни за мъжкия пол бариери в полето на науката, особено в сферата на естествените науки. Броят на жените измежду неколкостотин носители на Нобелова награда едва превишава 40.

Научете повече за най-известните жени учени и за тяхното дело!