Информация и комуникации

Информация и комуникации

Иновациите в химията, машиностроенето и електрониката от края на ХІХ век до днес ни помагат да поддържаме контактите си във всяка точка на земята. Начинът на живот на човечеството се промени радикално през последното столетие – от селски към градски бит, от образование за елита към образование за масите, от земеделие към научни изследвания. Произтичащият от това поток на хора, информация, нови идеи и материали предизвика значими социални промени. Многобройните постижения на химията допринесоха за разработката на редица комуникационни средства, от каквито се нуждаем, за да набавяме, съхраняваме и разпространяваме информация. Безжичните комуникации и оптичните влакна обслужват нашето Интернет общество. Силициевата химия и високоефективните полимери правят възможно съществуването на съвременните компютърни микропроцесори. Филмовата индустрия, телевизията и фотографията разчитат на химията в усилието си да съхраняват нашите спомени. Научните постижения на химиците помагат на отдалечените един от друг членове на семействата да поддържат връзка помежду си.