Здравеопазване и медицина

Здравеопазване и медицина

Химията има принос към много от жизненоважните постижения в сферата на здравеопазването и медицината през последното столетие, които ни позволяват да живеем по-дълго, по-щастливо и по-здравословно. През по-голямата част от историята на човечеството медицината и здравеопазването са били в примитивно състояние. Ако хората се разболеели или се наранели, лекарите не са можели да направят почти нищо друго, освен да успокояват пациентите и да почистват раните. Последните 100 години предизвикват революция в начина, по който лекарите се грижат своите пациенти – чрез противодействие на заболяванията, корекция на телесните недъзи и предотвратяване на здравните проблеми, преди да са възникнали. Неспирните усилия на учените и инженерите химици подпомагат раждането на съвременната медицина чрез разработка на нови фармацевтични продукти, създаване на нова медицинска апаратура и усъвършенстване на диагностични техники. Неосъществимите без химията постижения в сферата на здравеопазването и медицината допринасят за спасяването на живота и подобряването на здравния статус на милиони хора.