Енергетика и транспорт

Енергетика и транспорт

Учените и инженерите в областта на химията имат свой съществен принос за развитието на енергетиката и транспорта – генераторите на динамиката на човешкия живот на земята и във въздуха. През ХІХ век хората са отоплявали домовете си с дърва и въглища, използва ли са газени лампи или свещи за осветление и са се придвижвали с влакове, параходи, на коне или пеша. На фона на същественото увеличаване на потреблението на енергия през последните две столетия учените и инженерите химици усъвършенстват съществуващите и разработват нови източници на енергия, течни горива, батерии и енергоспестяващи технологии. Постиженията на химията довеждат до революция в транспорта, осигурявайки материали с нови и подобрени качества за автомобили, самолети, космически летателни апарати и пътни настилки. Чрез извличане на метали, минерали и моторни горива от природни ресурси и създаване на качествено нови материали учените и инженерите в областта на химията обновиха напълно стила на живот на човечеството.