Chemistry News
Споделете с другите

Заглавна страница | Friday, February 11, 2011

Химията – нашият живот, нашето бъдеще

Химията – нашият живот, нашето бъдеще

Едва ли въобще се замисляме до каква степен химичните изобретения и иновации определят ежедневния ни живот: Тези постижения определят качеството и количеството на хранителните продукти, с които разполагаме, и различните методи за транспорт; освен това отоплението на домовете ни и бързината, с която се възстановяваме от заболяване, също зависят от постиженията на изследванията и разработките в областта на химията.


Освен гореописаното химията полага и основите на нашето бъдеще, като ни предоставя алтернативни, дългосрочни решения за енергиен мениджмънт, опазване на околната среда и защита на нашата планета. Великите иновации, намерили приложение в широк кръг области на изследване, са оказали значително влияние както върху настоящето ни, така и върху нашето бъдеще. Открийте нещо повече за днешните и утрешните иновации и екологични инициативи!

Нашите спонсори и поддръжници

Нашите спонсори и поддръжници

  • BASF