BASF

BASF

BASF е водеща световна химическа компания: The Chemical Company.

Нейният продуктов портфейл варира от химикали, пластмаси и специализирани производства до продукти за селското стопанство, чисти химически реактиви, нефтопродукти и природен газ. Като надежден партньор BASF създава химични продукти в помощ на своите клиенти в практически всички индустриални отрасли.

С висококачествените си продукти и интелигентни решения BASF играе важна роля в търсенето на отговори за глобални проблеми като опазване на климата, енергийна ефективност, хранене и мобилност.

През 2009 г. BASF реализира продажби за над 50 милиарда евро, а към края на годината разполага с над 105 000 служители. Акциите на BASF се търгуват на борсите във Франкфурт (BAS), Лондон (BFA) и Цюрих (AN).

www.basf.com

Teasers