MKE

Унгарска химическа асоциация (MKE)

Унгарската химическа асоциация (Magyar Kémikusok Egyesülete - MKE) е доброволна организация, основаваща се на интереса на своите членове, запленени от химията и химичната индустрия.

Основана през 1907г., с над 2000 членове, първостепенните цели на Асоциацията включват създаване на обществен професионален форум и принос към националната химична наука, образование и промишленост (в т.ч. фармацевтичната) с оказване на непряка подкрепа. Индивидуалните членове организират своите дейности в групи по професионални направления, в зависимост от тяхното географско местоположение, в регионални звена и работни групи.

www.mke.org.hu