Официална декларация

По-долу е представен (непълен) списък на хората, дали своя принос за настоящия проект:

Hungarian Chemical Society (MKE)

  • Beáta Androsits
  • Attila Kovács
  • Dr. Péter Mátyus

BASF Hungary

  • Aliz Béldi-Betegh
  • Péter Arnold Kertész

Източникът на информация за главите ”Етапи в развитието на технологиите от гледна точка на химията” е електронното изложение, озаглавено ”Важни събития в технологията”, публикувано от Американската асоциация по химия в САЩ през 2002 г., председателствана от професор Атила Павлат, и неговата версия на унгарски, съставляващи част от магистратурата на аспиранта Нора Ридег от 2007 г. Неин консултант е преподавателката Вероника Немет.