Нашите спонсори и поддръжници

Позволете ни да ви представим организациите и компаниите, осигуряващи активна поддръжка за проектирането и разработката на CHEMGENERATION.COM, с което популяризират и правят химията разбираема за широката публика!