Календар на събитията

2011 г. е Международната година на химията.

По този повод през годината ще бъдат проведени голям брой събития, конференции и срещи, свързани с химията.

Предстоящите събития включват:

Mar 29 - Apr 19, 2011
Witnessing Chemistry II - Valencia 2011