Какво е Chemgeneration?

Запознайте се с основните цели и създаването на тази уеб страница и открийте нещо повече за поредицата от събития, ознаменуващи Международната година на химията!