International Year of Chemistry 2011

За нас

UNESCO обяви 2011 за Международна година на химията. С това светът желае да отдаде дължимото на грандиозните открития в химията и великите химици, например живота и работата на Мария Кюри, получила Нобелова награда преди 100 години.

Основната цел на CHEMGENERATION.COM е популяризиране на химията посредством най-разнообразно и богато мултимедийно съдържание, интерактивни илюстрации, малки игри и най-съвременни уеб приложения, като я направи общоразбираема, по-специално за младото поколение.

Отделните глави в уеб страницата предоставят описание на историята на химията, основните области на нейното приложение и обещаващите разработки, които се очаква да бъдат представени в близко бъдеще.

Открийте завладяващия свят на химията!